Текстът със зелени букви е, само, помощен материал насочващ, към възможно предаване на смисъла на оригиналния текст, и не е одобряван от Фондация Урантия. Настоятелно препоръчвам да сверявате с оригиналния текст! Официалният сайт е: http://www.urantia.org/

Документ 19. ЕДНОРОДНИ СЪЩЕСТВА ОТ ТРОИЧЕН ПРОИЗХОД

ДАДЕНАТА група Райски същества, наричани еднородни същества от троичен произход, обединява Троичните Синове-Учители, причислявани така също към Райските Божи Синове, три групи високи управляващи свръхвселените и Свещените Троични Духове, които се явяват в известен смисъл не личностна категория. Родените в Хавона така също могат по право да се включат в тази класификация на троични личности заедно с многочислените групи обитаващи в Рая същества. В този документ ще бъдат представени следните същества от троичен произход:

1. Троичните Синове-Учители.

2. Възпитателите по Мъдрост.

3. Божествените Съветници.

4. Всеобщите Цензори.

5. Свещените Троични Духове.

6. Родените в Хавона.

7. Жителите на Рая.

Освен Троичните Синове-Учители и, възможно, Свещените Троични Духове, в тези групи влиза точно число същества; тяхното създаване е завършено и се отнася към миналото.

1. ТРОИЧНИ СИНОВЕ-УЧИТЕЛИ

От всички разкрити вам висши категории небесни личности само Троичните Синове-Учители действат в двойно качество. Бидейки по своя произход троични същества, те почти изключително са посветени в служба на божествената синовност. Те представляват по себе си същества, които - са като мост, прехвърлен през вселенската пропаст, - свързват личностите от троичен и двоичен произход.

В това същото време когато числото на Неизменните Синове на Троицата е крайно, корпусът на Троичните Синове-Учители постоянно расте. Каква ще бъде окончателната численост на Синовете-Учители, аз не зная. Обаче аз мога да отбележа, че съгласно последния периодичен отчет, получен в Уверса, служба носят 21.001.624.821 Синове.

Тези същества се явяват единствената разкрита вам група от Божи Синове, произлизаща от Райската Троица. Тяхната Деятелност обхваща централната и свръхвселените, и огромен корпус Синове е прикрепен към всяка локална вселена. Освен това, подобно на други Райски Божи Синове, те служат на отделни планети. Тъй като структурата на голямата вселена до край още не е разработена, множество от Синове-Учителите се намират в Рая в резерва; те доброволно се отправят за изпълнение на екстрени и необичайни задачи на всички нива в голямата вселена, в отделни светове от пространството, в локалните, в свръхвселенските и световете от Хавона. Те действат така също в Рая, но ще бъде в по-полезно да отложим подобния разказ за тях до обсъждане на Райските Божи Синове.


Страница 215

Още повече, в тази връзка може да се отбележи, че Синовете-Учители се явяват най-висшите координиращи личности от троичен произход. В толкова необятната вселена на вселените винаги съществува велика опасност да се поддадеш на заблуждение поради ограниченост в гледната точка, да отстъпиш пред злото, което е пълно с разпокъсани представи за реалността и божествеността.

Ще приведа пример. За човешкият разум би било присъщо да се опитва да постигне излаганата в тези откровения космическа философия, предвижвайки се от простото и крайното към сложното и безкрайното, от човешките извори към божественото призвание. Обаче такъв път не води към духовната мъдрост. Този метод е най-простият начин за придобиване на определено генетично знание, което в най-добрия случай е способно да разкрие произхода на човека; то съвсем или почти не разкрива за неговото божествено предназначение.

Даже в изучаването на биологичната еволюция на човека на Урантия, съществуват сериозни възражения против чисто историческия подход към неговия сегашен статус и текущи проблеми. Истинската перспектива на всички проблеми, свързана с реалността, - човешка или божествена, земна или космическа, - се открива само в резултат на изчерпващото и непредубедено изследване и съпоставяне на трите стадия на вселенска реалност: произход, история и предназначение. Правилното разбиране на тези три емпирични реалности създава основата за разумна оценка на текущия статус.

Когато човешкият разум започне да следва философския метод на движение от низшето към висшето, било то в биологията или теологията, него винаги го дебне опасност да извърши четири логически грешки:

1. Той може съвършено да не разбере, в какво се заключава крайната и окончателна еволюционна цел на личното достижение или космическото предназначение.

2. Той може да допусне най-грубата философска грешка, прекалено опростявайки космическата еволюционна (емпирическа) реалност, което ще доведе до изкривяване на фактите, извращаване на истината и неправилни представи за предназначенията.

3. Изследването на причинността е предмет на историята. Обаче знанието на това, как стават нещата, не е задължително да способства разумното разбиране на текущия статус и истинния характер на такова същество.

4. Обаче само историята е неспособна адекватно да разкрие бъдещото развитие - предназначението. Крайните източници са полезни, но само божествените причини разкриват окончателните следствия. Целите на вечността са неразличими в изворите на времето. Настоящето може истинно да се интерпретира само при съпоставяне на миналото с бъдещето.

В предвид на тези и други причини, ние пристъпваме към човека и неговите планетарни проблеми, използвайки пространствено-времевото пътешествие из безкрайния, вечен и божествен Райски Източник и Център на цялата личностна реалност и цялото космическо битие.

2. ВЪЗПИТАТЕЛИ ПО МЪДРОСТ

Възпитателите по Мъдрост - това е специализирано творение на Райската Троица, предназначено за персонификация на божествената мъдрост в свръхвселените. Съществуват точно седем милиарда от тези същества, по един милиард за всяка свръхвселена.

Както и техните еднородни същества - Божествените Съветници и Всеобщите Цензори - Възпитателите по Мъдрост са попили в себе си мъдростта на Рая и Хавона, а така също, с изключение на Сферите на Божествата, и Райските Сфери на Отца. Придобивайки дадения опит, Възпитателите по Мъдрост са получили постоянни назначения в разпореждане на От Векове


Страница 216

Древните. Те не служат в Рая или в световете, образуващи пръстените на системата Рай-Хавона; те изцяло са посветени на правителствата на свръхвселените.

Всеки път, когато действува Възпитател по Мъдрост, действува божествената мъдрост. Тези могъществени и величествени личности се явяват носители на знания и мъдрост, присъствието на които е реално, а проявлението съвършено. Те не отразяват мъдростта на Райската Троица; те се явяват тази мъдрост. Те представляват по себе си източник на мъдрост за всички учители, използващи вселенското знание; те се явяват източник на благоразумие и съкровищници в проницателността за просветителските организации във всички вселени.

Мъдростта има двояк произход, възниквайки от безупречната божествена проницателност, присъща на съвършените същества, и личния опит, придобиван от еволюционните създания. Възпитателите по Мъдрост се явяват божествената мъдрост на Райското съвършенство, присъщо за проницателността на Божествата. Действайки съвместно, техните административни партньори от Уверса - Могъществените Посланици, Нямащите Имена и Числа и Надарените с Високи Пълномощия - се явяват вселенската мъдрост на опита. Божественото същество може да притежава съвършенството в божественото знание. Еволюционният смъртен е способен да достигне съвършенство в знанието, придобивано при възхождането, но нито един от тях не изчерпва потенциалите на цялата възможна мъдрост. Съответно, всеки път, когато, при ръководството на свръхвселената, е желателно достигането на максимална административна мъдрост, тези възпитатели, на чиято мъдрост е присъща божествената проницателност, неизменно се обединяват с такива възходящи личности, които са се издигнали до високото отговорност на свръх вселенската власт, преминавайки през емпирическите перипетии на еволюционното развитие.

За придобиване на изчерпваща административна прозорливост Възпитателите по Мъдрост винаги ще се нуждаят от това допълнение - емпирическата мъдрост. Обаче се утвърждава, че за някое високо и за сега още не достигнато ниво на мъдрост ще бъде, възможно, достигнато от Райските Завършители след това, когато тях ги приведат в седмия стадий от съществуване на духа. Ако това предположение е вярно, то такива ставащи съвършени същества на еволюционното възхождане ще бъдат, несъмнено, най-ефективните вселенски управляващи в цялото творение. Аз полагам, че именно такова е високото предназначение на завършителите.

Разностранността на Възпитателите по Мъдрост им позволява да участвуват практически във всички небесни служби, посветени на възходящите създания. Възпитателите по Мъдрост и личностите от моята категория, Божествените Съветници и Всеобщите Цензори, представляват по себе си най-висшите категории същества, облечени в пълномощия по разкриване истината на индивидуалните планети и системи на кой да е етап - от ранните стадии на развитие до ерата на светлина и живот. От време на време ние установяваме връзка със службата за възходящи смъртни, започвайки от нивото на планетите с начален живот достигайки чак до локалната вселена и свръхвселена, и особено с последната.

3. БОЖЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ

Тези същества от троичен произход се явяват съвета на Божествата в световете от седемте свръхвселени. Те не отразяват божествения съвет на Троицата; те се явяват този съвет. Тази служба обединява двадесет и един милиард Съветници, по три милиарда за всяка свръхвселена.


Страница 217

Бжествените Съветници се явяват равноправни партньори на Всеобщите Цензори и Възпитатели по Мъдрост; с всяка от тези личности се обединяват от един до седем Съветника. Всичките три категории приемат участие в правителствата на От Векове Древните, включително в големите и малки сектори, в деятелността на локалните вселени, съзвездия, а така също в съветите на управителите на локалните системи.

Ние действаме индивидуално, както постъпвам и аз при съставянето на дадения документ, обаче всеки път, когато възникне необходимост, ние се обединяваме в трио. Когато ние действаме в ролята на изпълнители, в единна група задължително влизат Възпитател по Мъдрост, Всеобщ Цензор и от един до седем Божествени Съветници.

Един Възпитател по Мъдрост, седем Божествени Съветници и един Всеобщ Цензор образуват комисия с троична божественост - най-висшият мобилен консултативен орган във вселените на времето и пространството. Такава група от девет члена е известна или като следствена комисия, или като комисия по разкриване на истината, и когато тя изучава някакъв проблем и изнася своето решение, то това е равносилно на съждение на От Векове Древните, защото за цялата история на свръхвселените такова решение нито веднъж не е било анулирано от От Векове Древните.

Когато действат тримата От Векове Древните, действува Райската Троица. Когато, след съвместно обсъждане комисията от деветте личности взема решение, то в своята същност то съответства на волята на От Векове Древните. Именно така Управителите на Рая установяват личен контакт с индивидуалните светове, системи и вселени по въпросите на администрацията и управлението.

Божествените Съветници въплъщават съвършенството на божествения съвет на Райската Троица. Ние представляваме съвета на съвършенството и действително се явяваме такъв. Усилени с емпирическия съвет на нашите партньори, - преобразените и обгърнати от Троицата същества от еволюционното възхождане, - нашите съвместни заключения се явяват не само съвършени, но и изчерпващи. Твърде вероятно е, че след допълненията, разглежданията, утвържденията и провъзгласяването от Всеобщия Цензор нашия обединен съвет се приближава към нивото на всеобщата тоталност. Такива решения представляват по себе си максимално възможното приближение към абсолютното отношение на Божествата в пространствено-времевите предели на конкретната ситуация и конкретния проблем.

Седемте Божествени Съветници в съюз с трите тринитизовани еволюционни същества -- Могъществен Посланик, Надарен с Високи Пълномощия и Нямащ Име и Числа - представляват по себе си максимално възможното в свръхвселената приближение към съюза на човешкия поглед и божественото отношение на около райските нива на духовни значения и реалностни ценности. Такава степен на приближаване към обединените космически отношения на създанието и Създателя превъзхождат само посвещенническите Райски Синове, във всички аспекти на личностния опит обединяващ в себе си Бога и човека.

4. ВСЕОБЩИ ЦЕНЗОРИ

Съществуват точно осем милиарда Всеобщи Цензори. Тези уникални същества се явяват съждението на Божествата. Те не просто отразяват решенията на съвършенството; те се явяват съждението на Райската Троица. Даже От Векове Древните разглеждат делата само съвместно с Всеобщите Цензори.

Във всеки свят от централната вселена е отправен по един Цензор, който е закрепен към планетарната администрация, възглавявана от местния От Векове Вечен. Нито Възпитателите по Мъдрост, нито Божествените Съветници не получават такива постоянни назначения в административните органи на Хавона; освен това, ние


Страница 218

не до край разбираме, с какво е свързано пребиваването на Всеобщите Цензори в централната вселена. Тяхната сегашна деятелност едва ли може да обясни назначението в Хавона, в следствие на което ние полагаме, че това е предизвикано от подготовката към някаква бъдеща вселенска епоха, когато населението на Хавона може частично да се измени.

Към всяка от седемте свръхвселени са прикрепени по милиард Цензори. Както индивидуално, така и съвместно с Възпитателите по Мъдрост и Божествените Съветници, те действат във всички сектори на седемте свръхвселени. По такъв начин, Цензорите действат на всички нива в голямата вселена - от съвършените светове на Хавона до съветите на Пълновластните Управители на Системи и се явяват органична част от всички периодични отправяния на правосъдието в еволюционните светове.

Всяко присъствие на Всеобщия Цензор е присъствие на съжденията на Божествата. А тъй като Цензорите винаги изнасят решението съвместно с Възпитателите по Мъдрост и Божествените Съветници, тези решения обхващат обединената мъдрост, съвет и съждение на Райската Троица. В такова юридическо трио Възпитателят по Мъдрост изразява значението "Аз съм бил", Божествения Съветник - "Аз ще бъда", но Всеобщия Цензор винаги изразява "Аз съм".

Цензорите - това са личностите, извършващи вселенската равносметка. Когато хиляда, или милион свидетели са дали своите показания, когато е прозвучал гласа на мъдростта и е утвърдил съвета на божествеността, когато е прибавено свидетелството на възходящото съвършенство, тогава действува Цензорът, и изведнъж се разкрива безпогрешната божествена равносметка на всичко случило се; и такова разкритие е божественото заключение, самата същност на окончателното и съвършено решение. Затова Цензорът говори последен, защото той отразява истинската и безпогрешна равносметка на всичко, което се е случило в миналото. След неговите думи обжалването е невъзможно.

Най-пълно аз разбирам, как действува разума на Възпитателя по Мъдрост, което аз никак не мога да кажа за изнасящия присъдата разум на Всеобщия Цензор. Аз полагам, че Цензорите формулират нови значения и пораждат нови ценности от съвкупностите от факти, истини и сведения, които им се предават в процеса на изучаване на вселенските дела. Вероятно изглежда, че Всеобщите Цензори са способни да предлагат оригинални тълкувания, които съчетават в себе си проницателността на съвършения Създател и опита на усъвършенстваното създание. Тази съвкупност от съвършенства на Рая и опита на вселената несъмнено създават нова ценност в областта на пределното.

Обаче с това нашите трудности в разбиране разума на Всеобщите Цензори не се приключват. Приемайки под внимание всичко, което ние знаем или за което се досещаме по отношение деятелността на Цензора във всяка конкретна вселенска ситуация ние откриваме, че ние все пак сме неспособни да предскажем техните решения или да предвидим техните присъди. Ние твърде точно определяме възможния резултат от съвкупността на отношенията между Създателя и опита на създанието, но такива изводи не винаги точно предсказват това, което открива Цензора. Изглежда, че Цензорите по някакъв начин са свързани с Божеството-Абсолют; иначе е трудно да се обяснят много техни решения и постановления.

Заедно със седемте категории Висши Троични Личности Възпитателите по Мъдрост, Божествените Съветници и Всеобщите Цензори образуват тези десет групи, които понякога се именуват като Неизменни Синове на Троицата. Всички те заедно съставляват величествения корпус на троичните управляващи, управителите, изпълнителите, консултантите, съветниците и съдиите. В тази група влизат малко повече от тридесет и седем милиарда същества. Две цяло и седем милиарда се намират в


Страница 219

централната вселена и малко повече от пет милиарда - във всяка свръхвселена.

Много трудно е да се опишат функционалните предели на Неизменните Синове на Троицата. Би било невярно да се полага, че тяхната деятелност е ограничена на крайното ниво, защото архивите на свръхвселената свидетелстват за друго. Те действат на всяко ниво на вселенска администрация или съдебни решения, които може да са необходими в една или друга пространствено-времева ситуация и имат отношение към миналата, настоящата и бъдеща еволюция на мирозданието.

5. СВЕЩЕНИ ТРОИЧНИ ДУХОВЕ

Аз мога да разкажа вам само много малко за Свещените Троични Духове, защото това е една от най-тайнствените категории същества, което, несъмнено, се обяснява с тяхната неспособност напълно да разкрият себе си даже на тези от нас, които по своя произход са така близки към техния източник. Те се създават от Райската Троица и могат да се използуват за всяко едно или две Божества, а така също за всичките три. Ние не знаем, явява ли се числеността на тези Духове постоянна или постоянно нарастваща, но се скланяме към последното.

Ние не разбираме докрай нито характера, нито поведението на Свещените Духове. Възможно е, те да се отнасят към категориите на свръх личностните духове. Очевидно, че те използуват всички известни контури и в своите действия съвършено не зависят от времето и пространството. Обаче ние малко неща знаем за тях, с изключение на това, за което може да съдим по техните действия, с последствията от които ние явно се сблъскваме навсякъде във вселените.

При определени условия тези Свещени Духове са способни да проявяват себе си в индивидуална форма, достатъчна за това, за да могат тях да ги възприемат съществата от троичен произход. Аз съм ги виждал, но небесно същество от по-ниска категория никога не би могло да ги забележи. Освен това, в управлението на формиращите се вселени периодически се създават определени ситуации, когато всяко същество от троичен произход може да се възползува от непосредствената помощ на тези Духове при изпълнение на своите назначения. Затова ние знаем, че те съществуват, и че при определени обстоятелства ние може да разчитаме на тях и да получаваме от тях помощ, а понякога и да ги възприемаме. Обаче те не се явяват част от тази явна, отчетливо изразена организация, на която е доверено управлението на пространствено-времевите вселени до встъпването на тези материални творения в епохата на светлина и живот. Те не играят конкретна роля в сегашната структура и администрация на седемте еволюиращи свръхвселени. Те се явяват тайна на Райската Троица.

Мелхиседеките от Небадон учат, че някога, във вечното бъдеще, на Свещените Троични Духове предстои да заменят Единичните Посланици, чиито редове бавно, но вярно оредяват поради това, че те получават назначения в качеството на помощници на някои типове тринитизовани синове.

Свещените Духове се явяват единични Духове във вселената на вселените. Като духове, те много приличат на Единичните Посланици, с изключение на това, че последните - са отчетливо оформени личности. Много от това, което нам е известно за Свещените Духове, ние узнаваме от Единичните Посланици, които са способни да определят тяхната близост благодарение на присъщата им чувствителност към присъствието на Свещените Духове, действащи така също безгрешно, както стрелката на компаса, указваща магнитния полюс. Когато Единичният Посланик се намира в близост до Свещен Троичен Дух, той осъзнава както качествените признаци на такова


Страница 220

божествено присъствие, така и много точните данни, които му позволяват да опознае класификацията или номера на присъствието на такъв Дух или Духове.

Аз мога да разкажа и за такъв интересен факт. Когато Единичният Посланик се намира на планета, в чиито обитатели пребивават Настройчиците на Съзнанието, - например, на Урантия, - той осъзнава качеството на възбуждане, което се явява проявление на чувствителността, регистриращо духовното присъствие. Количествено възбуждане в такива случаи не се наблюдава. На планетата, където Настройчиците отсъстват, контакта с нейните обитатели не дава подобна реакция. Това говори за това, че Настройчиците на Съзнанието по някакъв начин са свързани или се съотнасят със Свещените Духове на Райската Троица. Някаква връзка може да съществува в определени аспекти от тяхната деятелност, но със сигурност ние не знаем това. И едните, и другите възникват в близост до всеобщия център, обаче те не се явяват една и съща категория същества. Настройчиците на Съзнанието произлизат само от Отца; Свещените Духове се явяват потомство на Райската Троица.

Очевидно, Свещените Духове не се явяват част от еволюционната програма на отделните планети или вселени, и още повече се създава впечатление, че те се срещат навсякъде. Ето и сега, когато аз излагам този документ, личната чувствителност към присъствието на Духа от тази категория, която притежава свързаният с мен Единичен Посланик, свидетелства за това, че тук, в дадения момент, на разстояние по-малко от двадесет и пет фута от нас, се намира Дух от категорията Свещени, принадлежащ към трети порядък на интензивност в силовото присъствие. Третият порядък на интензивност говори за възможно взаимодействие на три Свещени Духове.

В сегашно време с мен са свързани повече от дванадесет категории същества, от които само Единичния Посланик осъзнава присъствието на тайнствените троични същества. Още повече от това, бидейки, по такъв начин, осведомени за близостта на тези божествени Духове, всички ние в равна степен сме невежи по отношение на тяхната мисия. Ние действително не знаем, явяват ли се те просто заинтересовани странични наблюдатели, или също, по неведом начин, реално способстват успеха на нашето предприятие.

Ние знаем, че Троичните Синове-Учители са посветени на съзнателното просвещение на вселенските създания. Аз достигнах до твърдото убеждение, че Свещените Троични Духове, използвайки свръх съзнателни методи, също така се показват в качеството на просветители на световете. Аз съм уверен в това, че съществува огромен пласт от основополагащото духовно знание, истини, неотделими от висшите духовни достижения, които е невъзможно да се усвоят съзнателно; самосъзнанието би направило възприятието ненадеждно. Ако нашата представа е справедлива, а то се споделя от цялата моя категория същества, то мисията на Свещените Духове може да се заключава в ликвидацията на този разрив, съществуващ във всеобщата програма за нравствено просвещение и духовно развитие. Ние полагаме, че в своята деятелност тези два типа просветители от троичен произход са обединени от някаква връзка, но ние не знаем напълно това.

В подготвителните светове на свръхвселените, еднакво както и на вечните пръстени на Хавона, аз от близко съм общувал с усъвършенстващите се смъртни - одухотворените и възходящи души от еволюционните светове, - нямащи, обаче, никаква представа за това, че редом с нас са се намирали Свещените Духове, присъствието на които се е отбелязвало благодарение на регистриращата способност на Единичните Посланици. Аз свободно съм общувал с всички категории Божии Синове, високи и ниски, които така също не осъзнават наставленията на Свещените Троични Духове. Те са способни да си спомнят миналия опит, и, гледайки в миналото, те отбелязват събития, които е трудно да се обяснят иначе, освен приемайки под внимание действието на такива Духове. Обаче, с изключение на Единичните Посланици и, в някои случаи, съществата


Страница 221

от троичен произход, нито един от членовете на небесното семейство никога не е осъзнавал близкото присъствие на Свещените Духове.

Аз не мисля, че Свещените Троични Духове си играят с мен на криеница. Възможно е, те също толкова упорито да се опитват да разкрият себе си пред мен, както аз - да общувам с тях; нашите трудности и ограничения, би трябвало, да се явяват двустранни и вродени. Аз съм удовлетворен от това, че във вселената не съществуват никакви произволни тайни; затова аз неизменно ще се стремя да постигна тайната за изолацията на тези Духове, отнасяща се към съществата от моята категория.

От всичко това за вас, смъртните, намиращи се в самото начало на своето вечно пътешествие, трябва да бъде разбираемо, че вам предстои да преминете огромен път, преди вие да започнете да достигате успехи за сметка на "визуалната" и "материална" увереност. Ако вие се надявате на бърз и надежден прогрес, то вие още дълго ще се ползвате от вярата и ще се осланяте на откровението.

6. РОДЕНИТЕ В ХАВОНА

Родените в Хавона се явяват пряко творение на Райската Троица, а осъзнаването на тяхната численост е недостъпно за вашия ограничен разум. Непостижими са за урантийците и вродените таланти на такива божествено съвършени създания, като троични народи на вечната вселена. Вие никога няма да можете да си представите тези великолепни създания; вие трябва да изчакате до пристигането си в Хавона, за да ги приветствате като свои духовни другари.

В течение на продължителното си пребиваване в милиардите светове на хавонската култура вие ще свържете себе си с тези възвишени същества с връзките на вечна дружба. Колко дълбоки са тези дружески отношения, които се създават между най-ниските личностни създания от световете от пространството и високите личностни същества - родените в съвършените сфери от централната вселена! Дългата и любвеобилна връзка с родените в Хавона в значителна степен компенсира духовната бедност от началните стадии в еволюцията на смъртните. В същото това време, благодарение на общуването с възходящите поклонници, хавонци придобиват опита, които има голямо значение за отстраняване на емпирическата ограниченост, присъща на божествено съвършения живот. Това принася огромна и взаимна полза както на възходящия смъртен, така и на хавонеца.

Както и всички личности от троичен произход, родените в Хавона се въплъщават в божествено съвършенство; както и другите троични личности, с течение на времето те могат да разширят своите емпирически способности. Обаче в противоположност на Неизменните Синове на Троицата, хавонците могат да изменят своя статус; във вечността на бъдещето тях може да ги очаква неразкрито предназначение. Това се демонстрира от тези хавонци, които, посредством служене, придобиват способност за сливане с частици на Отца (не с Настройчици) и получават правото да встъпят в Смъртния Корпус на Завършването. Има и други корпуси на завършители, открити за родените в централната вселена.

Еволюцията на статуса на родените в Хавона поражда на Уверса множество догадки. Доколкото те постоянно се зачисляват в няколко Райски Корпуса на Завършването, а така също и в предвид на това, че нови същества не се създават, очевидно е, че числото на оставащите в Хавона исконни същества постоянно се съкращава. На нас никога не са се разкривали пределните последствия от тези действия, но ние не вярваме, че Хавона някога напълно ще се лиши от своите исконни създания. Ние си придържаме към теорията, съгласно която хавонците, е възможно, да прекратят да попълват корпусите на завършителите в епохите последващи творението във външните нива на пространството.


Страница 222

Ние също така сме размишлявали за това, че в тези грядущи вселенски епохи централната вселена, е възможно, да има смесено население, само от части представено от родените в Хавона. Ние не знаем, за каква категория или тип създания е приготвен статуса на постоянно преживяване в Хавона в бъдещето, но ние разглеждаме следните варианти:

1. Унивитати, които в настояще време се явяват постоянни обитатели на вселенските съзвездия.

2. Бъдещи типове смъртни, които, е възможно, да се появят на обитаемите сфери в свръхвселените в разцвета на епохата на светлина и живот.

3. Аристократите на духа, пристигащи от външните вселени на бъдещето.

Ние знаем, че Хавона в предишната вселенска епоха в известна степен се е отличавала от Хавона в сегашната епоха. Според нашето виждане, ще бъде само логично да се предположи, че ние се явяваме свидетели на бавни изменения в централната вселена, които пред възхищават идващите епохи. Ясно е едно: вселената се изменя; неизменен е само Бог.

7. ЖИТЕЛИ НА РАЯ

Жителите на Рая - това са многочислени групи величествени същества, постоянно преживяващи в Рая. Те нямат непосредствено отношение към програмата за преображение на възходящите волеви създания и затова не се разкриват напълно на смъртните от Урантия. Съществуват повече от три хиляди категории от тези разумни небесни създания; персонализацията на последната група е протекла едновременно с появяването на разпорежданията на Троицата, в които е бил огласен плана за създаването на седемте свръхвселени на времето и пространството.

Понякога жителите на Рая и родените в Хавона събирателно се наричат личности от системата Рай-Хавона.

С това се завършва нашия разказ за съществата, създадени от Райската Троица. Нито едно от тях никога не се е отклонявало от пътя. И още повече, в най-високия смисъл, всички те са надарени със свободна воля.

Съществата от троичен произход притежават способността да пресичат пространството, което ги прави независими от транспортните личности, такива като серафимите. Всички ние умеем бързо и свободно да се преместваме във вселената на вселените. С изключение на Свещените Троични Духове, ние сме неспособни да развиваме такава същата невероятна скорост, като Единичните Посланици, но ние можем така да използуваме съвкупните транспортни средства от пространството, че да пресичаме разстоянието от столицата на свръхвселената до коя да е нейна точка за по-малко, отколкото една година урантийско време. За моето пътешествие от Уверса до Урантия отидоха 109 дни ваше време.

Тези същите средства се използуват от нас за установяване на мигновена взаимна връзка. Цялата наша категория същества се намира в контакт с всяко отделно същество от кой да е тип деца на Райската Троица, освен Свещените Духове.

[Представено от Божественият Съветник на Уверса.]


Страница 223